Velkommen til Alverparken

Velkomen til Alverparken, eit knutepunkt mellom Isdal og Ikenberget i
Alver kommune. Alverparken skal no byggast ut til eit nytt, moderne
og triveleg buområde for folk i alle aldrar. Herifrå kan du nyte utsikta
mot leia i Hagelsundet i sør og Håøy og Radfjorden mot vest.
Med sør-vestvendt plassering like ved

Med sør-vestvendt plassering like ved Kvernafjorden ligg alt til rette for
eit godt og triveleg bumiljø med vektlegging på mellom anna deilige
park- og grøntområder. Den unike kyststien vert vidare utbygga langs
fjorden i solrike og maritime omgivnader. Det vert her også adkomst til naustområde.